Programa Ocell de Foc Ecojove (I)

  • Tiempo de lectura:5 minutos de lectura
Programa Ocell de Foc
Logo Ocell de Foc. Programa Ocell de Foc
La pandèmia de la COVID-19 va generar una situació d’incertesa i va impactar amb especial virulència als col·lectius que ja es trobaven en una situació vulnerable. Tots els espais vitals es van veure afectats per un virus que va acabar esdevenint un repte majúscul i una prova de foc per la ciutadania i l’estructura política i social.
La crisi sanitària va evidenciar els desajustos i les desigualtats del sistema.

L’àmbit laboral, social, polític, la construcció identitària individual i col·lectiva o el sentiment de pertinença i arrelament amb l’entorn es van veure qüestionats per una malaltia que evidenciava totes les carències d’un sistema que arrossegava desajustos i desigualtats històriques.

En aquest context, adolescents i joves van viure una etapa vital, ja de per si plena de canvis, en un entorn convuls que dificultava la relació amb els seus i les seves iguals, impedia l’educació integral -que implica compartir espai i cos-, transformava l’experiència universitària o de cicles formatius i complicava el primer contacte amb el món laboral.

La urgència sanitària per la COVID va centrar la majoria d’esforços dels poders públics. També es va haver de treballar i prioritzar la resta de circumstàncies que requerien una resposta urgent. Així doncs, tot i que es va començar a parlar de salut mental i benestar emocional i es van dissenyar eines per detectar i controlar la creixent inquietud, malestar i por de la ciutadania, no es va respondre de forma ràpida i efectiva a les necessitats i experiències que vivien adolescents i joves més enllà de l’àmbit formatiu formal.

Els efectes negatius de la pandèmia.

Tres anys després veiem com aquesta situació ha tingut conseqüències negatives per adolescents i joves, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. El sentiment de soledat i aïllament ha augmentat. Els i les joves afirmen experimentar més angoixa, cansament o desídia. El suïcidi s’ha convertit en la primera causa de mort no natural entre persones de 18 a 34 anys. Aquesta situació es veu agreujada per les desigualtats estructurals relacionades amb el gènere, la situació socioeconòmica o l’origen familiar i s’hi suma una realitat laboral complicada que, per diversos motius, també demanda competències professionals diferents que no s’han treballat amb la mateixa intensitat que les tradicionals a l’educació formal. Per tant, ens trobem davant d’un fenomen complex, que implica l’àmbit de la salut, però no se soluciona treballant només en aquest camp. 

Programa Ocell de Foc 

És en aquest context s’engega el programa Ocell de Foc Ecojove a tot Catalunya. Per tenir un impacte positiu en el benestar del jovent cal oferir diversitat de serveis que cobreixin els diferents aspectes vitals que s’han vist afectats per la pandèmia i que condicionen la salut emocional d’adolescents i joves (i de la ciutadania en general). Així doncs, el Departament d’Empresa i treball, conjuntament amb la Direcció general d’Economia Social i Solidària, el tercer sector i les cooperatives, llança una convocatòria a tot el territori català. Entitats que treballen amb joves s’uneixen per crear sinergies i treballar per la construcció d’una xarxa i un teixit comunitari que sostingui el jovent, els hi ofereixi suport, sensibilitzi envers l’estigma i contribueixi al seu desenvolupament personal. 

Enllaços d’interès

Comparteix...