POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre la política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa FUNDACIÓ PRIVADA MAIN.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FUNDACIÓ PRIVADA MAIN ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la normativa legal vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, FUNDACIÓ PRIVADA MAIN s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades que tracta, establerta a la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de FUNDACIÓ PRIVADA MAIN per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada a les actuacions d’atenció i acompanyament socioeducatiu, atenció i acompanyament psicoterapèutic i psiquiàtric, programes de formació i projectes de cooperació internacional i sensibilització pel desenvolupament.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix la normativa legal vigent aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a FUNDACIÓ PRIVADA MAIN amb adreça a la Plaça del Taulí, 8, baixos de Sabadell (08208) o posant-se en contacte a través del correu electrònic fundaciomain@fundaciomain.org adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

FUNDACIÓ PRIVADA MAIN

Finalitat

Respondre les sol·licituds de Contacte i Col·labora/treballa

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Destinataris

FUNDACIÓ PRIVADA MAIN

Drets

Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat

Informació Addicional

Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Informació Addicional  

Aquesta política de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que FUNDACIÓ PRIVADA MAIN posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FUNDACIÓ PRIVADA MAIN per a les finalitats assenyalades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

 • Denominació Social: FUNDACIÓ PRIVADA MAIN
 • Nom Comercial: FUNDACIÓ PRIVADA MAIN
 • Domicili Social: Plaça del Taulí, 8, baixos de Sabadell (08208)
 • CIF / NIF: G62356159
 • Telèfon: 937 252 273
 • Correu electrònic: fundaciomain@fundaciomain.org
 • Inscrita en el Registre de la Direcció General d’Entitats Juridiques amb el numero 1507
 • Nom de domini:

  http://www.fundaciomain.org

  Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

  FUNDACIÓ PRIVADA MAIN tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat de gestionar les consultes diverses a través del formulari contactar, així com l’enviament de la informació que ens sol·liciti a través d’aquest.

  Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

  Les dades de caràcter personal proporcionades es conservaran durant el temps necessari mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

  La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

  A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

  En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que la necessitin per gestionar la seva consulta i/o sol·licitud. Aquestes dades es poden compartir únicament amb les entitats que formen part del nucli Ocell de Foc Ecojove i que participen en el desenvolupament de les accions sol·licitades per l’usuari.

  Com protegeix FUNDACIÓ PRIVADA MAIN la seva informació personal?

  FUNDACIÓ PRIVADA MAIN implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

  L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si FUNDACIÓ PRIVADA MAIN tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

  En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ PRIVADA MAIN cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Finalment, l’interessat podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, FUNDACIÓ PRIVADA MAIN haurà de gestionar la seva tramitació.

  L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament FUNDACIÓ PRIVADA MAIN a l’adreça Plaça del Taulí, 8, baixos de Sabadell (08208) o posant-se en contacte a través del correu electrònic fundaciomain@fundaciomain.org adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar