EL DESAFIAMENT DE LA SALUT MENTAL EN EL S XXI

  • Tiempo de lectura:6 minutos de lectura

La salut mental es refereix al benestar emocional, psicològic i social d’ una persona. Aquest és el desafiament de la salut mental en el S XXI.

Mantenir una bona salut mental significa tenir una actitud positiva cap a la vida, establir relacions saludables amb els altres i buscar ajuda quan sigui necessari. És important per als adolescents perquè els ajuda a manegar l’estrès, les emocions i els canvis en les seves vides

Molts joves adolescents tenen problemes emocionals.

Cal parlar sobre la salut mental dels adolescents perquè molts d’ells experimenten problemes emocionals i psicològics que poden afectar el seu rendiment escolar, les seves relacions i el seu futur. De fet en el segle XXI, la salut mental en l’adolescència s’ha convertit en un tema cada cop més rellevant, segons les estadístiques, un de cada cinc adolescents té un problema de salut mental.

Quan parlem de l’adolescència ens referim a una etapa plena de canvis i transicions que poden ser emocionalment desafiants pels joves. Actualment els adolescents a més d’enfrontar-se a canvis físics, emocionals i socials estan exposats a una gran quantitat de pressions com la necessitat de tenir èxit acadèmic, la pressió social per encaixar i l’exposició a les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Tot plegat, sense deixar de banda l’assetjament escolar, la violència a la llar, la falta de son, l’ús de drogues i alcohol, entre d’altres, son factors estressants que poden afectar la seva salut mental.

La influència del factor biològic, genètic i hormonal.

Els adolescents també poden ser influenciats per factors biològics com la genètica i els desequilibris hormonals i és primordial que comprenguin aquests factors perquè puguin prendre mesures per protegir el seu benestar mental.

Hem de tenir present que la salut mental dels adolescents és fonamental pel seu benestar a llarg termini i si no s’atenen aquests problemes a temps poden tenir un impacte negatiu en la seva vida adulta. Per aquest motiu és necessari que pares educadors i professionals de la salut estiguin alerta a les senyals d’alarma i es prenguin les mesures per prevenir qualsevol tipus de problemàtica.

Creixement adolescent
Cal estar atents als canvis de comportament.

Un adolescent que de sobte s’aïlla socialment, mostra manca d’interès en activitats de les que fins fa poc temps gaudia, presenta canvis dràstics en la seva aparença o pes i problemes per dormir, son senyals que poden indicar algun tipus de problema de salut mental. Com també ho son els canvis en l’estat d’ànim, tristesa persistent, irritabilitat, ansietat, sentiments de desesperança, comportament autodestructiu i abús de substàncies.

Per tenir cura de la salut mental dels joves un aspecte de vital importància és la comunicació. És necessari fomentar un ambient de confiança i apertura per tal que els joves es sentin còmodes expressant els seus sentiments i emocions. La comunicació no implica només parlar, sinó també escoltar. Per tant, els adults, tant sí son professionals com no, han d’estar disposats a escoltar als adolescents sense jutjar-los ni minimitzar els seus sentiments, d’aquesta manera es sentiran valorats i compresos.

De la mateixa manera és molt necessari promoure un estil de vida saludable amb activitat física regular, una dieta equilibrada, assegurar-se que dormen el suficient i promoure activitats socials positives organitzant esdeveniments socials i animant als joves a participar en activitats extra-curriculars que els proporcionin una parcel·la d’èxit. A un adolescent que li costen les matemàtiques i li agrada la musica serà molt més beneficiós proporcionar-li una activitat musical que unes classes de reforç de matemàtiques, en cas contrari l’únic que estaríem aconseguint es reforçar la seva frustració i la seva dificultat, és com dir-li “tu no pots”.

Cal reforçar la resiliència, l’empatia i l’autodisciplina.

Sí els que volem es tenir adolescents amb una ment sana cal reforçar la resiliència, l’empatia, l’autodisciplina, la pràctica de la gratitud i els saber demanar ajut quan és necessari. I la millor manera d’aprendre dels joves és observant com els altres maneguen situacions difícils, per tant els adults han de ser models a seguir. Quan un adult mostra respecte, compassió i perseverança, probablement l’adolescent que tingui al costat adoptarà dites qualitats.

No es pot obviar l’impacte de la pandèmia als nostres joves, la incertesa, l’aïllament social, la falta de contacte amb els essers estimats i l’educació en línia van derivar a molts joves a experimentar ansietat, depressió i estrès. Efectes que avui dia, tres anys després, encara estan afectant a la joventut.

Per aquest motiu, es important prendre mesures per abordar aquests problemes en els adolescents i trobar solucions per recolzar la seva salut mental. Hem de ser capaços de fer-los conscients que demanar ajuda quan un no es sent bé, no és ser un “pringat” sinó tot el contrari. Fer-los entendre que hi ha professionals que els poden ajudar no és quelcom del que avergonyir-se, sinó un acte de valentia que pot suposar assegurar-se un bon futur.

La Salut mental dels adolescents és el gran desafiament del segle XXI i com a societat hem de treballar junts per assegurar-nos que els joves tinguin accés a recursos i eines per cuidar el seu benestar emocional.

Comparteix...