EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Aquest recull fotogràfic fa referència a algunes de les accions portades a terme pel nucli Ecojove Ocell de Foc durant el seu primer anys d’activitat. Es tracta de la versió virtual de l’exposició itinerant que es duu a terme en diferents municipis participants i que formen part de la nostra zona d’actuació.