LA FRUSTRACIÓ

 • Tiempo de lectura:6 minutos de lectura
La frustació

La frustració és una emoció que tots i totes experimentem en algun moment de la nostra vida. L’origen pot ser multicausal: percebre que no aconseguim els nostres objectius, sentir-nos víctimes d’una injustícia, o no obtenir el que desitgem, poden ser alguns dels factors desencadenants. Les coses no sempre surten com volem o com les hem pensat. Però la forma en com gestionem la frustració, pot tenir un gran impacte al nostre benestar emocional. No podem evitar sentir-la, ja que forma part del fet de viure, però podem aprendre a controlar-la, a conviure-hi. El factor clau és la nostra actitud.

Hem de combatre la Intolerància a la frustració, la poca tolerància a cometre errades, l’hedonisme a curt termini. Aquests termes els va introduir el psicòleg Albert Ellis a la dècada de 1960, per explicar el fenomen d’evitar el dolor i generar plaer immediat, fent servir l’estrès o el derrotisme. Dit d’una altra manera: fugir del malestar utilitzant l’estrès que genera, per justificar que ho deixem córrer, que llencem la tovallola. Aquesta poca tolerància a la frustració, fa que ens busquem constantment experiències que ens proporcionin un plaer o una recompensa immediata i evitem aquelles a on aquesta recompensa arriba més lentament.

La dificultat per gestionar la frustració.

Les conseqüències de deixar-se vèncer per la frustració són variades:

 • Abandonament de projectes.
 • Ansietat davant les situacions que no ens proporcionen resposta satisfactòria immediata.
 • Poca habilitat en resoldre conflictes.
 • Falta de presa de decisions i de visió de futur.
 • Desmotivació constant.
 • Por al fracàs.

Segons l’autor, això s’explica amb l’ABC emocional, a on l’A representa la realitat d’allò que ens passa. Uns esdeveniments que sovint poder ser desagradables per nosaltres. La B és el que creiem que ens passa, el que ens diem a nosaltres mateixos/es. I la C, les conseqüències emocionals i/o conductuals que se’n deriven. Aquestes conseqüències responen al que “creiem” que ens passa, i no tant a la situació real.

 

Gestió de la frustració
Com gestionar la frustració.

A continuació enumerarem una sèrie de tips que ens poden ajudar per començar a gestionar la frustració d’una forma més eficaç.

 1. En primer lloc, hem de reconèixer i acceptar la frustració. Ni negar-la ni reprimir-la. És una emoció natural i normal. Admetre que estem frustrats, és el primer pas per començar a treballar.
 2. Establir objectius realistes. Determinar el nostre punt de partida i concretar de manera específica les etapes que hem d’anar assolint.
 3. Expressar la frustració. Parlar amb algú de confiança sobre els nostres sentiments i sobre el que ens preocupa. Si no tenim a ningú a qui explicar-ho, ho podem escriure. Demanar ajuda si la situació ens desborda.
 4. Identificar les causes. Descobrir la font de la nostra frustració. Si sabem l’origen, és més probable que puguem trobar la solució.
 5. Identificar les situacions que ens generen més frustració, per poder practicar-les i combatre-les.
 6. Buscar solucions. Analitzar diferents maneres de resoldre la situació que ens està frustrant. Quan ens centrem només al problema, és fàcil caure a la desesperació i la impotència. Identificar les accions que podem fer, i si és possible, fer-les!
 7. Mantenir una actitud positiva. Enfocar-nos en trobar solucions en lloc de veure només el problema. La frustració afecta el nostre estat d’ànim i la nostra energia.
 8. Relaxar-nos. Fer una pausa. Escoltar música, fer exercici, practicar tècniques de respiració o llegir un llibre, ens ajuden a alliberar les tensions i l’estrès que ens genera.
 9. No obsessionar-nos amb la perfecció. És important comprendre que la perfecció no existeix. S’ha de contemplar l’error com a part del procés. Concentrar-nos en els passos a fer per millorar.
 10. Ser persistent. No rendir-nos i buscar solucions.
 11. Perdonar-nos!! No ens hem de castigar per no haver aconseguit alguna cosa. Els petits fracassos formen part de l’aprenentatge.

En conclusió, la gestió efectiva de la frustració requereix una actitud positiva, una identificació de les causes i una recerca de solucions, així com la capacitat de relaxar-nos per afrontar-la sense que ens superi.

Des d’Ocell de Foc EcoJove oferim tallers per saber ajustar expectatives, identificar els factors que ens generen frustració i implementar tècniques de gestió per a reduir el malestar.

 

Enllaços d’interès
Comparteix...