CATÀLEG DE TALLERS I SERVEIS

Coach

COACH

Acompanyament de joves en el procés de creació d’un pla de treball amb l’objectiu de la seva inserció laboral o formativa.

Acompanyament de joves en la millora del seu benestar emocional.

Acompanyament de joves amb problemàtica de salut mental durant la recerca de serveis i/o entitats adients per al seu creixement personal, formatiu i laboral.

Atenció a grups de joves (màx. 6 persones) per oferir espais comuns on compartir experiències, dificultats, recursos… i facilitar eines i estratègies per donar resposta a les seves necessitats i establir un pla de treball comú.

Espai específic per a noies on es promou el diàleg i la possibilitat de compartir experiències sobre relacions sexoafectives sanes, masclisme, empoderament col·lectiu, relacions i coneixement del propi cos… amb l’objectiu de crear eines de promoció i millora del benestar emocional i mental.

Espai destinat a persones d’entre 16 i 30 anys amb problemàtica de salut mental que ofereix diferents activitats com a vehicle per compartir vivències, opinions, preocupacions… entre un grup de joves amb necessitats comunes i on poden conèixer experiències similars i com han donat resposta a aquestes.

SI VOLS REALITZAR ALGUNA DE LES NOSTRES ACTIVITATS

SI ETS ENTITAT O CENTRE DE FORMACIÓ

Sensibilització i prevenció

SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ

ENTITAT COL·LABORADORA: Saballuts. Castellers de Sabadell

ACTIVITAT: Iniciació al món del castells. Coneixement de la història dels castells, normativa i aspectes bàsics d’una colla castellera. Fonaments per a la càrrega i descàrrega de torres humanes (castells). L’activitat inclou la participació en la creació de castells (nivell bàsic).

OBJECTIUS:

 • Treballar la cohesió de grup i la confiança amb les altres persones.
 • Conèixer i donar valor a la història i cultura castellera.
 • Fomentar el sentiment de pertinença al territori.
 • Donar valor a la cultura popular i de base.
 • Contribuir a prendre consciència del cos i les seves capacitats
 • Conèixer espais de lleure que promoguin el nostre benestar emocional.

METODOLOGIA: El taller constarà d’una part teòrica inicial, on s’expliquen els fonaments castellers i les tècniques emprades en la càrrega i descàrrega de castells, i d’una part pràctica on aplicarem els coneixements apresos.

DURADA: 2h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: En els últims anys, hi ha hagut un increment de joves que pateixen patiment emocional i tenen una mancança d’eines per afrontar diferents situacions personals que els hi provoca tensió o inseguretat, com poden ser les presentacions orals, exàmens, entrevistes de treball… o d’altres de caràcter personal (ruptures amoroses, desacords amb amistats, canvis familiars, etc.). En aquest taller coneixerem quins són els símptomes que genera l’ansietat i com es manifesta. Donarem diferents eines per poder prevenir i/o gestionar els episodis d’ansietat.

OBJECTIUS:

 • Conèixer la símptomatologia de l’ansietat.
 • Prendre consciència de les distorsions cognitives i els pensaments automàtics que generen malestar i com transformar-los.
 • Aprendre tècniques de respiració i control físic per gestionar les crisis d’ansietat.
 • Reflexionar sobre què ens genera ansietat a cada un i una de nosaltres.
 • Compartir experiències i tècniques efectives entre els participants.

METODOLOGIA:

 • Exposició teòrica sobre els continguts del taller mitjançant una presentació dinàmica.
 • Exercicis pràctics de relaxació.

DURADA: 2h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: Els mites i estereotips entorn les relacions sexoafectives condicionen les nostres expectatives quan iniciem i mantenim una relació. La idea sobre què vol dir estimar-se en un context romàntic legitima actituds i comportaments que poden coartar la llibertat, mantenir-nos en un estat d’alerta,  por constant i justificar actituds violentes i/o abusives. Aquest taller vol qüestionar la idea que tenim sobre l’amor, reflexionar sobre les relacions que mantenim així com l’impacte emocional/vital que tenen i establir paràmetres que facilitin la detecció i limitació d’actituds i comportaments vinculats a la gelosia, la possessivitat, el control o la por. Si lliguem, que sigui amor amb seguretat, benestar, confiança i llibertat.

OBJECTIUS:

 • Conèixer els mites de l’amor romàntic i poder-los identificar. Veure els canals culturals des dels quals es transmet, prestant especial atenció en les manifestacions més subtils i invisibles com l’humor o les pel·lícules
 • Reflexionar sobre la nostra manera d’estimar i legitimar el fet de posar límits.
 • Vincular els mites de l’amor romàntic amb els rols i estereotips masclistes i les violències de gènere.
 • Visibilitzar relacions no heterosexuals, corporalitats no normatives i fòrmules no monogàmiques amb la finalitat de diversificar els subjectes i paràmetres de l’amor.
 • Conèixer el significat de responsabilitat afectiva i adquirir eines per poder-la aplicar en les relacions personals.
 • Reflexionar sobre la necessitat d’establir relacions sexoafectives sanes per mantenir nivells de benestar emocional i mentals òptims.

METODOLOGIA:

S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos.

DURADA: 

 • 2h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el taller en nº de sessions i durada.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: A través de diferents dinàmiques participatives (teatre de l’oprimida, expressió plàstica, debats col·lectius, etc.) oferim un espai per reflexionar sobre la percepció i experiències viscudes relacionades amb la salut mental i el benestar emocional del jovent, amb la finalitat de trencar estigmes i detectar i visibilitzar les necessitats que tenen sobre aquest tema. Totes les reflexions, idees, necessitats i demandes es plasmaran mitjançant creacions artístiques audiovisuals i/o plàstiques

OBJECTIUS:

 • Oferir espais d’expressió de vivències entorn la salut mental.
 • Reflexionar sobre possibles estratègies que ens permetin assolir el  benestar emocional
 • Trencar amb els mites de l’amor romàntic, els rols i estereotips masclistes i les violències de gènere precursores del malestar emocional i inestabilitat mental.
 • Compartir necessitats, estratègies i eines que afavoreixen la prevenció.
 • Facilitar eines i estratègies d’empoderament i autoestima que facilitin la superació de situacions i dinàmiques negatives.
 • Identificar les necessitats del jovent en matèria de salut mental i definir demandes com a resposta a aquestes.
 • Compartir experiències que ajudin a altres persones amb situacions i/o demandes similars.

METODOLOGIA:

S’utilitzaran dinàmiques creatives i dinàmiques i participatives (teatre, expressió visual i plàstica, debats, projeccions).

DURADA: 

 • 4 sessions de 2h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: En aquest taller reflexionarem sobre els rols i estereotips de gènere i de quina manera aquests condicionen el nostre benestar i salut emocional. A través de debats participatius, estadístiques i dinàmiques col·lectives ens preguntarem com afecta la nostra salut la nostra identitat de gènere i què podem fer per transformar-ho.

OBJECTIUS:

 • Conèixer els rols i estereotips de gènere.
 • Visibilitzar les conseqüències diferenciades que tenen els rols i estereotips de gènere en la salut mental, emocional i vital de les persones.
 • Compartir estratègies i referents de masculinitats i feminitats no hegemòniques.
 • Adquirir eines per detectar comportaments i pensaments que podrien desencadenar malestar emocional o trastorns de conducta.

METODOLOGIA: El taller es desenvolupa mitjançant debats participatius, reflexions a partir d’estudis i dades objectives, visionat d’audiovisuals i dinàmiques participatives. 

DURADA: 4 sessions de 2h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: Naomi Wolf (escriptora estatunidenca) afirma que «la dieta és el sedant polític més potent en la història de les dones» i en aquest taller reflexionarem sobre les implicacions que tenen en la salut mental, l’autoestima i la projecció personal i professional els ideals de bellesa actuals. Veurem la relació entre els cànons estètics i la feminitat/masculinitat, desvetllarem les violències que reben les persones amb corporalitats no normatives i coneixerem referents i moviments que busquen transformar aquests «Cànons».

OBJECTIUS:

 • Relacionar els ideals de bellesa amb la cultura i el context històric de cada moment i entendre la seva relativitat.
 • Conèixer les diferents tipologies de violències i discriminacions envers les persones físicament no normatives.
 • Entendre les conseqüències psicològiques i emocionals negatives dels cànons de bellesa i el seu impacte en la població en general.
 • Veure de quina manera els rols i estereotips de gènere condicionen l’ideal de bellesa, modelen els cossos i condicionen la mobilitat, practicitat, economia, ús del temps, etc.
 • Prendre consciència de la pressió social envers les dones i la feminitat i relacionar les violències masclistes amb la imposició de la bellesa.
 • Conèixer moviments, expressions artístiques, personatges públics i altres referents que trenquen amb el cànon i qüestionen la normativitat de la bellesa.
 • Definir i diferenciar els diferents trastorns alimentaris i conèixer la multiplicitat de factors que contribueixen a la seva aparició.
 • Conèixer els efectes d’una autoestima baixa en l’àmbit personal, relacional, professional i social en general.

METODOLOGIA: Durant el taller es farà el visionat i anàlisi de diferents perfils de xarxes socials, publicacions, anuncis…  Un cop fet l’anàlisi es realitzarà un debat participatiu.

DURADA:

 • 2h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el taller per a noies i dones joves.

ENTITAT COL·LABORADORA: AECD (Associació Esportiva Can Deu).

ACTIVITAT: Pacients de la unitat de salut mental de l’hospital del Mar que han viscut o viuen puntualment atacs psicòtics aguts i han rebut o segueixen un tractament per conviure amb aquesta situació, representaran petits esquetxos sobre situacions, reptes i conflictes que han d’enfrontar diàriament. A través de les seves experiències personals, veurem com els i les afecta la malaltia i els prejudicis socials entorn aquesta i de quina manera se sobreposen i superen els obstacles. Amb humor i creativitat ens parlaran de resiliència, lluita, suport i acompanyament tot contribuint a trencar estigmes.

OBJECTIUS:

 • Mostrar com els prejudicis socials condicionen la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental
 • Combatre els estereotips i la discriminació que pateixen les persones diagnosticades.
 • Fomentar un tracte adequat envers les persones que viuen situacions agudes i temporals de malestar, com poden ser els atacs psicòtics, d’ansietat, depressius, etc. així com capacitar-nos per acompanyar-les.
 • Donar a conèixer les dificultats i reptes que enfronten les persones neurodivergents i la seva resiliència, fortalesa i capacitat de superació.

METODOLOGIA: Petites representacions teatrals.

DURADA: 1,5 h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: AECD (Associació Esportiva Can Deu).

ACTIVITAT: Igual que en el cas de la resta de malalties que afecten la salut física, hi ha trastorns mentals molt diversos: alguns són transitoris i amb el tractament i el suport adequats es poden superar completament. Altres, en canvi, esdevenen crònics i es mantenen al llarg de la vida. Les persones que els pateixen, poden aprendre a conviure amb la malaltia i assolir una bona qualitat de vida mitjançant l’atenció i el seguiment adients. Tanmateix, a diferència de les malalties que afecten la salut física, en el cas dels trastorns mentals existeixen un molts de mites, prejudicis i estereotips que generen discriminació envers les persones que els pateixen, faciliten que es menystinguin, es confonguin els seus símptomes o provoquen un retard en el diagnòstic. En aquest taller treballarem els mites, estereotips i estigmes més comuns entorn els trastorns mentals i els desmuntarem mitjançant la ciència, l’experiència i el diàleg col·lectiu.

OBJECTIUS:

 • Generar un espai amable i empàtic on el jovent se senti lliure per expressar-se i escoltar sense prejudicis.
 • Informar i conscienciar en contra dels prejudicis, els estereotips i la discriminació que pateixen les persones diagnosticades amb algun tipus de problemàtica de salut mental.
 • Desmuntar mites i creences populars que fomenten i perpetuen l’estigmatització de les persones afectades per un trastorn mental.

METODOLOGIA: L’activitat es desenvolupa a partir de la projecció de material audiovisual, el debat participatiu i l’activitat pràctica.

DURADA: 2 sessions d’1 hora.

ENTITAT COL·LABORADORA: TDAH Vallès.

ACTIVITAT: En aquest taller es donaran eines per a la detecció de conductes, actituds o comportaments relacionats amb trastorns de conducta i s’oferiran estratègies per respondre com a professionals a les necessitats del jovent. Es parlarà sobre metodologies pedagògiques, dinàmiques, formes de comunicar-se o paper del grup per tal d’integrar, donar valor i potenciar les capacitats diverses d’aquest des d’àmbits i perspectives diferents (educació formal i educació en el lleure, esport, etc.).

OBJECTIUS:

 • Aprendre a detectar i diferenciar comportaments disruptius relacionant-los, o no, amb un trastorn de conducta, amb malestar emocional, etc.
 • Prendre consciència del factor diferencial de gènere en els trastorns de conducta per tal de poder respondre a les necessitats de totes les persones joves.
 • Conèixer els principals trastorns de conducta i adquirir eines per atendre les seves especificitats en un context grupal.
 • Reflexionar sobre el paper de la persona professional, el grup i el sistema (currículum, horaris, aprenentatges exigits, dinàmiques, etc.) en l’atenció a les diversitats que es produeixen en els diferents espais.
 • Comprendre els reptes actuals entorn la salut mental i el jovent.

METODOLOGIA: Exposició teòrica, visionat d’audiovisuals, exposició de casos pràctics.

DIRIGIT A: Professionals que treballen amb joves en diferents àmbits (educació formal i en el lleure)  i altres persones interessades en la temàtica.

DURADA: 1,5 – 2 h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX

ACTIVITAT: Taller de sensibilització i prevenció sobre la Salut Mental del jovent.

OBJECTIUS:

 • Conèixer el concepte de Salut Mental i malestar emocional i els possibles factors desencadenants.
 • Conèixer els factors predisposants, desencadenants i protectors per a una salut mental adaptativa/desadaptativa.
 • Sensibilitzar sobre la importància que té la pròpia Salut Mental en el benestar emocional.
 • Conèixer la realitat de la Salut mental entre el jovent i proporcionar eines, recursos, estratègies compartides per la prevenció, l’adequada actuació amb els i les joves que es treballa.

METODOLOGIA: Durant la sessió farem ús de dinàmiques de grup, plataformes d’aprenentatge, material audiovisual, estadístiques, indicadors i espais de debat i reflexió participatius.

 

DIRIGIT A: Professionals de diferents àmbits, que puguin treballar amb joves(sanitari, educació, lleure, social, esportiu, entre d’altres).

Màxim 20 persones.

 

DURADA: 3 h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ MAIN

ACTIVITAT: Taller per a saber ajustar expectatives. Identificar els motius que ens generen frustració i implementar tècniques per a gestionar-la i reduir el malestar.

OBJECTIUS:

 • Identificar el sentiment de frustració.
 • Analitzar que ens provoca aquest sentiment i quins son els factors implicats.
 • Conèixer la importància dels límits.
 • Definir què és la baixa tolerància a la frustració.
 • Oferir tècniques de gestió emocional.
 • Mr.Wondeful.

METODOLOGIA: Activitat desenvolupada a partir de material audiovisual, aprenentatge cooperatiu i mètode del cas. Activitat dinàmica.

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA: 2 h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller bàsic dirigit a adolescents i joves sobre alimentació saludable.

OBJECTIUS:

 • Afavorir la instauració d’hàbits saludables quant a horaris, nombre d’ingestes, quantitat d’aliment, etc.
 • Oferir informació sobre els diferents tipus d’aliments i la necessitat d’una dieta variada i equilibrada.
 • Contrarestar informacions errònies sobre dietes per “aprimar-se”, “muscular”, “aliments miracle”, etc.

METODOLOGIA: S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos.

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 2 h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el nombre de sessions (1-4) segons necessitats.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller bàsic sobre cures de salut. Inclou informació general sobre alimentació saludable, autocura, hàbits de descans, exercici físic, etc.

OBJECTIUS:

 • Oferir una informació senzilla i bàsica sobre activitat física, alimentació saludable, hàbits de descans, etc. que podria ser complementada amb tallers específics.
 • Recollir informació sobre necessitats i demandes en matèria de salut.
 • Introduir el concepte d’autocura i la seva centralitat en la millora de la salut física i mental.

METODOLOGIA: S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos.

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 2 h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el nombre de sessions (1-4) segons necessitats.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller pràctic sobre vida activa i saludable.

 • Bàsic, de 2-3 hores de durada, amb continguts senzills sobre la necessitat d’activitat física regular, higiene postural, beneficis per a la salut, adaptació del tipus d’exercici en funció de l’etapa de la vida i de les necessitats, etc.
 • Avançat, de 2-3 hores, amb continguts específics per a cada sector de la població: higiene postural en dones cuidadores, en joves amb feines físiques pesants; formes d’exercici físic que no impliquen acudir al gimnàs (canvis als hàbits diaris, passejades, etc.; recomanacions per a l’ús dels gimnasos, etc.
 • Pràctics: es tractaria d’activitats concretes d’exercici físic, que s’adaptarien a cada grup concret: dibuixar rutes de passeig en alguns barris; exercici a parcs; acompanyament a una sessió de piscina; acompanyament i orientació en espai de fitness de gimnàs o una sala equipada, etc. Es tractaria de taller de 2 hores de durada.

OBJECTIUS:

 • Informar i conscienciar sobre autopercepció i activitat física: Cos i autoconcepte, autocura, distorsions de la percepció corporal, activitat física i higiene postural.
 • Desenvolupar estratègies de promoció i conscienciar sobre la importància de l’exercici i el benestar emocional.

METODOLOGIA:

El format d’aquesta activitat varia en funció de la franja d’edat dels i les participants i les seves necessitats. Les sessions es desenvolupen a partir de contingut teòric i pràctic. Activitat a l’aire lliure i/o espais esportius.

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 2 h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el nombre de sessions (1-4) segons necessitats.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller orientat al foment d’un ús equilibrat, segur, privat i responsable de les xarxes socials.

OBJECTIUS:

 • Mostrar les potencialitats genèriques de l’ús de les TIC i les XXSS: per socialitzar, obtenir informació, presentar-se als/les altres, aconseguir feina, etc.
 • Mostrar recomanacions per a un ús saludable, intentant un equilibri entre informar sobre riscos i beneficis. 
 • Informar sobre pautes d’actuació en situacions d’abús o víctimes d’assetjament.
 • Mostrar avantatges específics en temes relacionats amb la salut: demanar cites, comunicar-se amb els/le professionals del CAP, on aconseguir informació de qualitat sobre salut, com detectar informació errònia, etc.

METODOLOGIA: S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos. Es requereix espai amb accés a Internet.

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 1 sessió de 2 h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar l’activitat a 2 sessions d’1,5h.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller per parlar en obert i en un entorn de seguretat sobre addiccions (Substàncies, joc, entorn digital, etc…). 

OBJECTIUS:

 • Oferir nocions bàsiques sobre què són les addiccions i el seu impacte en la salut, el benestar emocional i les relacions socials.
 • Realitzar prevenció de les addiccions i reducció de riscos.
 • Donar a conèixer els recursos existents i de proximitat per abordar problemàtiques relacionades amb les addiccions.

METODOLOGIA:

S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos. Es requereix espai amb accés a Internet.

 

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 1 sessió 1,5 – 2 h.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT: Taller per a treballar la salut mental i la cura personal. 

OBJECTIUS:

 • Treballar l’autoconeixement,

  l’autoestima i l’autocura.

 • Treballar la comunicació assertiva.

 • Treballar l’autopercepció, l’autoacceptació, les pautes per manejar missatges externs, etc.

 • Treballar habilitats d’atenció i respecte a les dones.

METODOLOGIA:

S’utilitzaran dinàmiques col·lectives, debat participatiu, material audiovisual i exposició de casos. Es requereix espai amb accés a Internet

DIRIGIT A: Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • Entre 4 i 6 sessions d’1,5 h (adaptable).

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

ACTIVITAT:

Taller destinat a donar a conèixer als i les professionals les característiques de la població gitana que atenen, referents a condicions de vida i pautes culturals relacionades amb la salut, amb especial menció a la salut mental.

OBJECTIUS:

 • Oferir formació a professionals sobre la situació de la població gitana i els condicionants que poden intervenir en la seva vinculació a recursos socials, culturals i sanitaris.
 • Evitar la generalització, els prejudicis i l’estigmatització del col·lectiu.

METODOLOGIA:

Exposició de nocions teòriques i de context de la població gitana que viu a cada territori. Aquestes nocions donen pas ràpidament a dinàmiques col·lectives i debats participatius.

Treball sobre casos i atenció a consultes de professionals.

DIRIGIT A: Professionals de recursos educatius, socials, sanitaris…) que atenen població gitana.

DURADA:

 • Entre 1 i 3 sessions d’1,5 h (possibilitat d’adaptar en funció de les necessitats).

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ IDEA

ACTIVITAT:

Aquesta sessió està destinada a poder abordar diferents actituds d’autocura per incentivar el benestar físic, emocional i mental.

OBJECTIUS:

 • Conscienciar i reflexionar sobre la necessitat d’autocura en l’entorn laboral.
 • Adquirir estratègies de benestar emocional i de gestió de l’estrès.

METODOLOGIA:

Diferents dinàmiques relacionades amb el benestar físic, mental i emocional: 

 • Dinàmica de mindfullness.
 • Relaxació de Jacobson.

DIRIGIT A: 

 • Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 1 sessió d’1.5 hores.

ENTITAT COL·LABORADORA: FUNDACIÓ IDEA

ACTIVITAT:

La creativitat és una habilitat necessària tant per l’àmbit formatiu com laboral, en especial en l’àmbit de l’emprenedoria per tal de generar propostes innovadores, atractives i originals.

OBJECTIUS:

 • Potenciar la creativitat a través de l’art.
 • Expressar, mitjançant l’art el sentiment que ens empara en aquest moment.
 • Conèixer diferents formes d’art.

METODOLOGIA:

Diferents dinàmiques creatives dintre de l’àmbit de l’emprenedoria. Dinàmica del garbuix.

DIRIGIT A: 

 • Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 1 sessió d’1.5 hores.

ENTITAT COL·LABORADORA: MONATUR EDUCACIÓ AMBIENTAL

ACTIVITAT:

Com millorar la salut mental a través de l’educació ambiental. El contacte amb la natura a la nostra vida sempre ha sigut clau al llarg de la història, però cada cop ens allunyem més d’ella. Per altra banda, la salut mental és un tema que, poc a poc, va prenent rellevància, ja que cada cop hi ha més persones
afectades, en especial persones joves amb ansietat, estrès i depressió degut a la falta de recursos per gestionar situacions angoixants.
El contacte amb la natura té un impacte positiu en la salut mental i el benestar general. Segons molts estudis relacionats, tenir un contacte continuat amb la natura ajuda a disminuir l’ansietat i l’estrés derivats del ritme de vida actual, a més de millorar l’estat d’ànim i, alhora, la salut física. A més, és una activitat perfecta per realitzar-se en companyia, pel que ajuda a fomentar les relacions personals amb persones que tinguin interessos semblants.
En aquest taller coneixerem com establir una relació sana amb la natura i beneficiar-nos d’ella per enriquir la nostra salut física i mental.

OBJECTIUS:

 • Conèixer com millorar la nostra salut física i mental a través de la natura.
 • Impulsar la participació activa del jovent en la protecció del medi ambient com a peça clau en la salut mental.
 • Entendre el paper de la natura a la vida humana.
 • Sensibilitzar sobre la importància del medi ambient.
 • Compartir experiències positives de contacte amb la natura.
 • Fomentar el respecte i l’estima a la natura.
 • Descobrir l’entorn natural.

METODOLOGIA:

Hi haurà una primera part que consistirà en una xerrada sobre la situació actual del medi ambient, quina influència té a la nostra vida i que hi pidem fer per establir una vinculació sana amb la natura.

A la segona part els participants podran compartir experiències efectives relacionades amb el medi ambient i la natura i que puguin ser d’utilitat per a altres participants. també s’explicaran casos d’èxit de programes o iniciatives que utilitzen la natura com a teràpia per millorar la salut mental i perquè han triomfat.

DIRIGIT A: 

 • Joves de 16 a 30 anys.

DURADA:

 • 1 sessió d’1.5 hores.

SI VOLS REALITZAR ALGUNA DE LES NOSTRES ACTIVITATS

SI ETS ENTITAT O CENTRE DE FORMACIÓ

Inserció laboral i formativa

INSERCIÓ LABORAL I FORMATIVA

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: Taller per analitzar diferents eines i consells que afavoreixen el procés de recerca de feina, partint d’una bona planificació i organització.

OBJECTIUS:

 • Reflexionar sobre el nivell d’autoconeixement (perfil competencial).
 • Determinar els objectius professionals.
 • Analitzar el mercat laboral.
 • Identificar els diferents canals de recerca de feina.
 • Conèixer els elements necessaris per a elaborar un bon CV.
 • Preparar l’entrevista de feina.
 • Obrir la ment a la possibilitat present o futura de l’autoocupació (introducció al cooperativisme).

METODOLOGIA: Pluja d’idees, mapes mentals, material audiovisual, aprenentatge cooperatiu i basat en problemes.

DURADA: 

 • 2h aprox.
 • Possibilitat d’adaptar el taller segons necessitats i objectius específics.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació MAIN.

ACTIVITAT: Els i les joves aprendran els conceptes bàsics per crear un perfil professional i difondre aquest a través de les XXSS (ens centrarem en el més important, Instagram). També realitzaran una petita introducció al màrqueting online aplicat a la recerca de feina.

OBJECTIUS:

 • Aprendre els aspectes bàsics per a crear un perfil professional.
 • Aprendre a utilitzar les diferents Xarxes Socials per a la recerca de feina.
 • Conèixer les principals aplicacions mòbils d’edició d’imatge i video.
 • Instagram. Gestió del perfil professional.
 • Aprendre a crear i potenciar el networking.

METODOLOGIA:

Es realitzarà el visionat de diferents projeccions (presentació) a la TV en la qual s’aniran explicant les diferents passes per a la creació d’un perfil professional (marca personal-professional) i la seva difusió mitjançant les XXSS. D’aquesta manera, cada jove podrà crear el seu propi perfil “professional” a les XXSS i aprendre els conceptes clau per a la gestió d’aquest.

DURADA: 

 • 2 h aprox.

ENTITAT COL·LABORADORA: Fundació IDEA.

ACTIVITAT: Se seleccionaran experiències laborals d’iniciatives pròpies dels i les joves per un acompanyament a joves que emprenen, a partir d’un seguiment, sessions de treball, reunions de programació i desenvolupament d’habilitats comercials i personals, que permetin iniciar processos d’autonomia i mínima solvència econòmica, a la vegada que es promouen les seves capacitats impactant en gran manera en la seva autoestima, seguretat, sentiment de vàlua i empoderament, i evitant així sentiments de sol·licitud, bloqueig emocional i relacional, desencís vers el futur, dependència estructural i inacció i empobriment de la capacitat resilient. L’acompanyament es farà a partir de diferents de trobades, reunions, i contactes en línia, setmanals. 

OBJECTIUS:

 • Estimular la creació i el desenvolupament d’iniciateives laborals per part del jovent.
 • Oferir eines i estratègies pel desenvolupament d’iniciatives laborals.
 • Acompanyar en el procés de creació d’iniciatives laborals.

METODOLOGIA: Aquest acompanyament s’estructurarà a partir de la planificació de reptes i aprenentatge experimentat de nous conceptes i estratègies que han de poder reforçar l’expertesa dels i les joves i la concreció dels objectius vers el pla i l’estratègia de la iniciativa laboral, així com la creació d’una carta de presentació virtual dels i les joves i allò que ofereixen.

DURADA: 

 • Màx. 104 hores.

ENTITAT COL·LABORADORA: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX 

ACTIVITAT: A través de la metodologia de l’aprenentatge i servei, es treballaran les competències bàsiques, tècniques i transversals del jovent amb l’objectiu de fomentar l’empoderament personal, social i professional. Es treballarà en xarxa amb entitats del territori (barris de Can Rull, Cifuentes i Merinals de Sabadell).

OBJECTIUS:

 • Treballar competències bàsiques, tècniques i transversals de la persona jove.
 • Aportar un mètode d’aprenentatge innovador i engrescador als i les joves millorant la seva situació vulnerable i fer un retorn de millora a la comunitat.
 • Oferir un espai socialitzador i d’enriquiment mutu entre diferents col·lectius del barri i el seu entorn.
 • Donar eines d’apoderament als i les joves.
 • Oferir una experiència formativa d’utilitat social.

METODOLOGIA:

Metodologia educativa de l’aprenentatge i servei comunitari:

 • Participació activa.
 • Aprendre a través de l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
 • Educació en valors.

DURADA: 15 – 20 sessions de 2h.

ENTITAT COL·LABORADORA: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX

ACTIVITAT: Espai obert a joves que vulguin emprendre noves iniciatives, a través de l’acompanyament d’un facilitador/a. Es farà una introducció al món de l’emprenedoria i l’economia social i solidària i ens apropem al món del cooperativisme, com a proposta. Cercarem motivacions i necessitats que puguin generar un bon pla de negoci i el construirem. També treballarem la legalitat i constitució de la Raó Social.

OBJECTIUS:

 • Introduir i donar a conèixer el cooperativisme.
 • Elaborar un pla de negoci.
 • Oferir un espai de reflexió i participació al jovent, per generar noves idees de caràcter social.
 • Conèixer de manera bàsica, la legalitat i constitució de la Raó Social.

METODOLOGIA: S’utilitzarà una metodologia activa i participativa, de petit grup, on farem ús de recursos audiovisuals, NTIC, formadors/es, espais de debat i reflexió.

DURADA: 

 • 2h aprox / sessió.
 • Nombre es valorarà en cada cas.

DESTINATARIS:

 • Joves de 16 a 30 anys. Màxim 12 joves.

SI VOLS REALITZAR ALGUNA DE LES NOSTRES ACTIVITATS

SI ETS ENTITAT O CENTRE DE FORMACIÓ

Programa Ocell de Foc

Aquesta actuació està promoguda i impulsada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.