Gestió del temps i salut mental

  • Tiempo de lectura:5 minutos de lectura

La gestió del temps és una qüestió crucial per a la salut mental i el benestar emocional d’adolescents i joves, especialment en un món cada vegada més frenètic i amb més exigències acadèmiques i socials (estudis, feina, activitats extraescolars, xarxes socials…). Sovint, fruit d’aquest nivell d’exigència, el jovent se sent culpable per dedicar el seu temps a feines que no estan directament relacionades amb els estudis.

Aquesta gran quantitat de tasques i responsabilitats pot conduir a una gestió ineficaç del seu temps, i a provocar una sensació aclaparadora que els dificulta afrontar els compromisos diaris.

Els efectes d’una gestió del temps ineficaç.

Una mala gestió del temps afecta negativament el rendiment acadèmic, la vida social i les activitats d’oci, ja que els i les joves poden sentir-se atrapats en un cercle d’estrès i ansietat que els impedeix gaudir de la seva vida en plenitud. Existeix una relació directa entre gestionar el temps de manera inadequada, la procrastinació i l’ansietat.

Gestió del temps, ansietat i procrastinació
Gestió eficaç del temps.

Diversos estudis avalen la teoria que una gestió més eficaç del temps, reverteix en una millora de l’estat emocional. Per aquest motiu, és important tenir eines per a millorar la gestió del temps, ja que això contribueix a reduir l’estrès i, per tant, a millorar la seva qualitat de vida. Hi ha diverses estratègies i tècniques molt efectives, que si les implementem, ens ajudaran en el nostre objectiu:

  • Planificar de manera eficaç.
  • Prioritzar les feines a fer.
  • Eliminar distraccions.
  • Respectar els temps que requereix cada tasca.
  • Gestionar les interrupcions i les pauses.

El taller que plantegem des d’Ocell de Foc-EcoJove, treballa la necessitat de mantenir una gestió eficaç del temps com aspecte fonamental per ajudar a equilibrar les demandes acadèmiques i/o laborals amb d’altres aspectes de la vida quotidiana, reflexionant de manera individualitzada per descobrir la forma de millorar-la.

Limitar el temps de les activitats.

És crucial que les persones joves aprenguin a identificar les seves pròpies necessitats, a gestionar el seu temps i a establir límits saludables per a la seva vida quotidiana, per exemple, limitar el temps que passen en les xarxes socials o aprendre a dir que no.

Una planificació adequada evita l’ansietat que genera deixar les obligacions per a última hora, ajuda a mantenir una rutina de son saludable i a trobar temps per a les activitats que contribueixen a mantenir una salut mental equilibrada. Això pot incloure l’exercici físic, la lectura, o simplement un espai per a relaxar-se i passar temps amb amistats i família.

Una bona gestió temporal és essencial, ja que s’estima que aproximadament un 50% de la fatiga física, mental i emocional està directament relacionada amb un ús ineficaç del nostre temps. Aquesta fatiga provoca un tipus d’estrès, que si es cronifica, pot derivar en problemes més greus, que van des de desordres alimentaris fins a la depressió.

Enllaços d’interès

Comparteix...