L’IMPACTE DE LA PORNOGRAFIA EN ELS ADOLESCENTS

  • Tiempo de lectura:6 minutos de lectura

L’adolescència és una etapa crucial en la vida de qualsevol individu. És un període de descobriment, creixement i desenvolupament, en el qual els joves experimenten una sèrie de canvis físics, emocionals i socials. Una part important d’ aquest procés és l’ exploració de la sexualitat. No obstant això, en l’era digital actual, els adolescents enfronten desafiaments únics relacionats amb el fàcil accés a la pornografia en línia i la seva influència en les relacions sexoafectives. En aquest article, explorarem l’impacte d’aquest fenomen i facilitarem mesures que els pares, educadors i la societat en general poden prendre per minimitzar el seu efecte negatiu.

Un dels principals desafiaments que enfronten els adolescents en l’era digital és l’exposició  a la pornografia en línia. Les investigacions mostren que la majoria dels adolescents han estat exposats a contingut sexual explícit a internet a una edat primerenca

Aquesta exposició pot tenir conseqüències psicològiques, com la distorsió de les expectatives sexuals, la dessensibilització a la violència sexual, la insatisfacció corporal i la confusió sobre les relacions íntimes.

Què és la pornografia?

La pornografia es defineix com qualsevol material que representa actes sexuals explícits amb el propòsit d’excitar a l’espectador. Aquest tipus de contingut ha existit des de fa segles però el seu accés s’ha tornat més fàcil gracies a l’era digital.

Ens preguntem per què els adolescents veuen pornografia?

Doncs per què la curiositat sexual és una part natural del desenvolupament adolescent i els joves en aquesta fase del seu cicle vital, estan explorant la seva identitat i aquest fet els porta a cercar informació. A més la pornografia està cada cop més present en la cultura popular i fins i tot els adolescents la poden trobar sense buscar-la, de forma causal i despertar el seu interès. En l’actualitat, la pornografia esta disponible en línia en una gran varietat de formats des de imatges fixes fins vídeos interactius.

 

Els efectes que pot causar l’exposició a la pornografia poden tenir greus conseqüències. El principal efecte és la distorsió de la imatge corporal, donat que la majoria de les imatges en la pornografia estan retocades i no son un reflex de la realitat. Un altre efecte, no menys  important i molt preocupant, és la desensibilització vers la violència sexual, aspecte que pot interferir significativament de forma molt negativa en les futures relacions sexuals dels adolescents.

Per tot plegat és necessari proporcionar als adolescents una educació sexual  adequada. A través de l’ educació, els joves poden comprendre la importància del consentiment, la prevenció de malalties de transmissió sexual i l’ ús responsable de l’ anticoncepció, aspectes que la pornografia no sol abordar de manera realista. Tampoc promou pràctiques segures i/o consensuades.

Davant d’aquesta realitat, què poden fer els pares, tutors i educadors?

Un dels passos més importants que els pares i cuidadors poden prendre és mantenir una comunicació oberta amb els seus fills adolescents. És essencial crear un ambient en el qual, els joves, se sentin còmodes compartint les seves preocupacions i preguntes sobre la sexualitat i la pornografia. Escoltar sense jutjar i proporcionar informació precisa i apropiada a la seva edat és crucial.

Les escoles i les famílies han de treballar juntes per proporcionar una educació sexual integral als adolescents. L’educació sexual basada en evidència és una eina poderosa per empoderar els adolescents i ajudar-los a prendre decisions informades.

És important ensenyar els adolescents a ser consumidors crítics de mitjans en línia, inclosa la pornografia. Ajudar-los a comprendre que la pornografia no reflecteix la realitat de les relacions sexuals i fomentar la discussió sobre els estereotips i les representacions poc realistes que poden trobar en línia.

Un altre aspecte important a tenir en compte , especialment pares i tutors, és utilitzar eines de control parental i filtres de contingut per limitar l’ accés dels seus fills a la pornografia en línia. Aquestes eines poden ajudar a protegir els adolescents de l’ exposició no desitjada a material sexualment explícit.

En conclusió, el fàcil accés a la pornografia en línia planteja desafiaments significatius per als adolescents en el seu desenvolupament sexual i les seves relacions sexoafectives. Tanmateix, una combinació d’educació sexual, comunicació oberta i mesures de control parental, pot ajudar a minimitzar l’ impacte negatiu de la pornografia en la vida dels nostres joves. És fonamental que la societat, en el seu conjunt, es comprometi a proporcionar als adolescents les eines i el suport necessaris per navegar per aquest aspecte complex de l’era digital de manera saludable i segura.

Podeu trobar les activitats que desenvolupem relacionades amb la sexualitat al nostre catàleg.

Comparteix...