Joves: Ansietat i patiment emocional

  • Tiempo de lectura:6 minutos de lectura
Programa Ocell de Foc

En els últims temps, a molts centres educatius s’ha detectat un augment de joves que té patiment emocional i problemes de salut mental, en especial relacionats amb l’ansietat i els atacs de pànic, però també amb la depressió, les autolesions o els trastorns de conducta alimentària. Això està suposant un repte pel professorat, que ja està sobresaturat actualitzant les metodologies i continguts de les classes, adaptant-se a la diversitat de necessitats i situacions que hi ha a l’aula i a les famílies, assumint ràtios massa grans o treballant en edificis en condicions precàries, on entre altres mancances, es pateix calor i fred. 

Dades actuals

En la radiografia impulsada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Salut Mental Catalunya, aquestes dades es confirmen. A partir de la pandèmia de la Covid-19, l’ansietat ha estat una de les patologies que més ha augmentat entre el jovent.

Dades ESCA salut mental

No totes les persones joves tenen el mateix risc de patir ansietat. El gènere, l’orientació sexual o les condicions econòmiques són factors de risc. Així doncs, les dones, les persones amb sexualitats no normatives o aquelles que tenen dificultats per arribar a final de mes i cobrir les necessitats bàsiques tenen una pitjor percepció de la seva salut mental en general i pateixen més ansietat.

Part de la problemàtica que també es recull a la radiografia, prové de la incomprensió i la incapacitat de l’entorn (familiar, professional, relacions, comunitat) per acompanyar aquest jovent. L’estigma sobre la salut mental també suposa una dificultat per a la millora de la seva salut mental. 

Aquesta situació, però, no es pot confrontar només des de l’àmbit sanitari. També, cal establir aliances entre tots els agents que treballem en el món educatiu, social, sanitari, polític o del lleure entre altres. Contribuir a construir una societat més equitativa i que valori i incentivi les diversitats; sensibilitzar sobre salut mental; facilitar l’accés al món laboral; treballar per construir un teixit comunitari fort i organitzat; orientar al jovent perquè pugui escollir el seu itinerari formatiu i el seu recorregut personal lliurement i amb coneixement. Donar eines al professorat i al jovent per gestionar i acompanyar a persones que viuen ansietat o atacs de pànic són algunes de les actuacions que poden contribuir a pal·liar la problemàtica i evitar-ne la cronificació o medicalització.

Treballem per la salut mental.

Des d’Ocell de Foc Ecojove oferim tallers i serveis en tots aquests àmbits i disposem d’un taller específic sobre l’ansietat adreçat al jovent. Aquesta activitat vol facilitar la detecció de l’ansietat explicant els seus símptomes i què és; compartir rutines, pràctiques o idees per gestionar-la perquè no ens desbordi i oferir eines per, en cas que ens sobrepassi, gestionar l’atac d’ansietat així com poder acompanyar a qui visqui aquesta situació. En cas que l’alumnat o el centre vulgui, es podrà acompanyar el jovent en la creació d’una comissió de benestar pel centre educatiu que vetlli per la salut mental i el benestar emocional, ajudi al professorat i a la direcció a detectar les necessitats de l’alumnat en aquest àmbit i pugui proposar mesures que facilitin la igualtat d’oportunitats entre tot el jovent. 

El taller de gestió de l’ansietat té com a objectiu donar eines al jovent per detectar i gestionar l’ansietat en general i els atac de pànic en concret. No es tracta d’un espai terapèutic. En cas que hi hagi joves que visquin molts atacs d’ansietat, que l’ansietat els hi estigui condicionant la vida o que sentin que necessiten més eines i suport, des d’Ocell de Foc Ecojove oferim un servei de coaching individual.

Enllaços d’interès
Comparteix...